UTBILDA DIG VIA HEMSIDAN

Läs detta innan du börjar

Så här navigerar du på webbplatsen

Utbildningen Tillgänglig Golf är uppbyggd i fyra kortare avsnitt och beräknas ta cirka 2–3 timmar att gå igenom. Den är uppbyggd så att du går igenom ett avsnitt i taget. Du börjar med avsnittet Vad är IF (Intellektuell Funktionsnedsättning) därefter Tränare och Medjälpare och avslutar sedan med AKK & Bildstöd Efter genomförd utbildning har du möjlighet att svara på antal frågor för att testa dina kunskaper och få en känsla av vad du lärt dig. Efter genomförd utbildning rekommenderar vi dig att registrera dig, det vill säga fylla i dina uppgifter i formuläret under fliken Registrering och diplom för att ditt specialidrottsförbund ska se att du slutfört utbildningen. Du får då också möjlighet att skriva ut ett diplom till dig själv. Utöver det finns en första verktygslåda samt fliken Vill du lära dig mer? där du hittar fördjupning i utbildningen om du vill lära dig lite extra.

Att lära på webben

En utbildning på webben möjliggör ett lärande på dina villkor som kan ske när det bäst passar dig. Kombinationen av text, film och reflektionsfrågor ger en bra mix för det egna lärandet.

Tänk på att avsätta tid för att genomföra reflektionsfrågorna till varje avsnitt. Att konkretisera egna tankar kopplat till utbildningens olika delar ger bra förutsättningar för att senare kunna tillämpa innehållet. Att använda nedanstående reflektionsblad när du genomför utbildningen underlättar denna konkretisering.

Lycka till.