Digitala Temakvällar

Digitala Temakvällar är genomförda och uppskattades mycket. Inspiration och verktyg till golfträning erbjöds.