AKK & BILDSTÖD

Pedagogik och tydliggörande träning  

Inför golfträningen är det bra att tänka kring den läromiljö som man ska vara i på golfbanan eller i idrottshallen. Detta för att träningen ska kännas meningsfull, begriplig och hanterbar. 

Pedagogik som erbjuder svar på frågor som: 

– Var ska jag vara?

– Vem ska jag vara med?

– Vad och hur ska jag göra?

– När?

– Hur länge?

– Vad händer sedan?

Tydliggörande träning:  

 • Dela upp barnen i mindre grupper.
 • Minimera intrycken från omgivningen.
 • Undvik övningar eller moment som ger lång väntan – använd sidoövningar.
 • Korta arbetspass.
 • “VISA – PROVA – VISA – ÖVA”
 • Kortfattade och entydiga instruktioner.
 • Associera, tydliggör instruktioner utifrån spelarens intressen. Exempel: Gör en snabb sving som om du kör en racerbil snabbt.
 • Berätta med bilder. Gör situationskort med bilder för t ex ett chipslag.
 • Lägg till instruktioner stegvis i lekar, övningar och moment.
 • När du har gett instruktioner: stäm av med utövarna på ett bra sätt så de vet vad de ska göra.
 • GE FEEDBACK DIREKT (LÄNGRE TANKSTRECK) – FÖR ATT LYCKAS!
 • Göra det möjligt att lyckas direkt! Sätt upp anpassade mål att slå till. 
 • Förstärka med triggers: ”give me five”, ”tummen upp”.
 • Förstärka med tecken som stöd. Teckna ”bra, duktig, proffs”.
 • Påtaglig och tät, återkommande feedback – uppmuntran och beröm.
 • Personligt stöd/ledsagare till spelaren ger möjlighet att återberätta/visa övningen igen. 
 • Utvärdera träningen för att veta vad man vill bli bättre på nästa gång. 

Tillverka ditt eget bildstöd

Läs mer på hemsidan: bildstod.se