Utbilda dig via hemsidan

Utbilda dig på egen hand via hemsidan. Hoppas se dig på golfbanan framöver!

Läs detta innan du börjar

Så här navigerar du på webbplatsen

Utbildningen Tillgänglig Golf är uppbyggd i fyra kortare avsnitt och beräknas ta cirka 2 timmar att gå igenom. Den är uppbyggd så att du går igenom ett avsnitt i taget. 

  1. Vad är IF (Intellektuell Funktionsnedsättning)
  2. Tränare och Medhjälpare
  3. AKK & Bildstöd.

Det finns även flikarna ”Verktygslåda” och  ”Vill du lära dig mer?”
Där hittar du fördjupning i utbildningen.

Att lära på webben

En utbildning på webben möjliggör ett lärande på dina villkor som kan ske när det bäst passar dig. Kombinationen av text, film och reflektionsfrågor ger en bra mix för det egna lärandet.

Ett tips är att  avsätta tid för att genomföra reflektionsfrågorna till varje avsnitt. Att konkretisera egna tankar kopplat till utbildningens olika delar ger bra förutsättningar för att senare kunna tillämpa innehållet. Att använda nedanstående reflektionsblad när du genomför utbildningen underlättar denna konkretisering.