Träningens grundegenskaper

Träning är som bäst och mest meningsfull när den får oss att utvecklas, må bra och ha roligt på samma gång. Detta gör vi bäst när vi arbetar med att utveckla rörelseförståelse hos varje individ. 

Träning på Degeberga Widtsköfle Golfklubb.

Rörelseförståelse

Rörelseförståelse är ett helhetsgrepp för alla de delar som behövs för att en aktiv ska vilja, våga, kunna och prioritera träning. Dessa delar är:

 • Motivation, självkänsla och självförtroende, det vill säga vilka drivkrafter som skapar motivation hos var och en samt hur du som tränare på bästa sätt hjälper dina aktiva att bygga en positiv bild av sig själva och det de gör.
 • Fysisk utveckling, som består av motoriska grundrörelser*, styrka, rörlighet, koordination, snabbhet och uthållighet.
 • Kunskap och förståelse om hur träning sker och varför den är så viktig.
 • Att aktivt röra på sig och träna hela livet.

*De motoriska grundrörelserna är åla, krypa, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, rulla/rotera, balansera, stödja, kasta och fånga.

Se filmerna om:
Rörelseförståelse 1

Rörelseförståelse 2

Reflektera över
 • Vilka typer av rörelser finns framförallt i golfen?
 • De motoriska grundrörelserna är viktiga. För en del personer med intellektuell funktionsnedsättning har man behov att träna grundrörelserna. Vad för sorts rörelser skulle du kunna komplettera med under träningen för att skapa en större mångfald av grundrörelser?
 • Vilka andra miljöer och idrottsytor skulle du kunna använda för att skapa en större variation på träningen?

Träningens fem fysiska grundegenskaper

Som tränare behöver du ha kunskap om träningens grundegenskaper och ta hjälp av dessa när du formar träningen. Använd din fantasi och variera träningsformerna så hjälper du utövaren att bredda sitt register och ger dem förutsättningar för en bred rörelseförståelse.

De fem fysiska grundegenskaperna är:

 • Styrka – förmågan att motstå eller övervinna yttre kraft med hjälp av muskelstyrka.
 • Snabbhet – summan av de fysiska egenskaperna som kan utföra rörelser på kortast möjliga tid.
 • Uthållighet – förmågan att motstå trötthet vid fysisk aktivitet.
 • Rörlighet – förmågan att utföra rörelser med högsta möjliga rörelseomfång.
 • Koordination – samordning av rörelser i tid och rum.
Reflektera över
 • Vad tar jag med mig utifrån ovanstående filmer till mig roll som tränare?
 • Vad behöver jag tänka extra på när jag lägger upp träningen?