IF

VAD ÄR INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING?

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Utveckling och inlärning tar längre tid. Funktionsnedsättningen kan vara lindrig, måttlig eller svår.

Man kan kompensera för funktionsnedsättningen med goda rutiner och ibland med hjälpmedel. Det är ganska vanligt att ha epilepsi, CP (cerebral pares) eller andra funktionsnedsättningar som t ex autism eller nedsatt syn samtidigt med en intellektuell funktionsnedsättning.

Grundläggande behov och känslor utvecklas däremot likadant hos alla människor. Det intellektuellt funktionsnedsatta barnet följer samma mönster i utvecklingen som andra barn, även om det tar längre tid.

Läs mer om IF